贝克和唐克

星期六 1 再次八月 3Ë 幼鸽飞行. 时间飞逝.

De losplaats zou Tilburg zijn maar door de te verwachten ZO wind en warmte heeft de afdeling besloten om iets dichterbij te komen en wederom in Beek en Donk te lossen.
这一次,我们有 49 笼. 它一直排到 09.00 小时.

Er waren nog een aantal liefhebbers bij ons op bezoek en die zagen de 1Ë duif aan komen vliegen. Helaas vloog deze nog een rondje en ging daarna op het dak van het hok zitten. Het duurde daarom even voordat ze over de antenne ging en geconstateerd werd. Al met al bijna een minuut verspeeld hierdoor, maar ook dat is duivensport. Ze moeten geconstateerd zijn. 的 2Ë 在 3Ë duif kwamen er vlot achteraan, 还有 4Ë T / M 8 duif waren er vlot. ‘s Middags waren er 47 的 49 ingekorfde duiven weer thuis.

在联想,我们有 1Ë 地方, 还有 4Ë, 5Ë 在 8Ë prijs waren voor onze duiven. 接下来我们有 8 在第一鸽子 15 在关联 (看效果). Al met al een mooie prestatie.

De prijzen waren snel verdeeld, met ongeveer 10 minuten waren de prijzen er uit en is dus 25 procent van de duiven reeds thuis.

我们现在有 3 vluchten voor jonge duiven gehad en die zijn naar tevredenheid verlopen.

Het wordt de komende weken warm tot zeer warm weer, 30 plus een week lang met ZO wind. We zijn benieuwd wat de afdeling daarmee doet. De verwachting is nu al dat de oude duiven van de donderdag naar de vrijdag gaan met inkorven. 因此距离会缩短. 也许年轻人会被取消. 我们会看到并等待.

直到下周.

收藏 永久链接.

评论被关闭.